երկիր

երկիր

Dasnabedian 1995: 431

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,13 4,2 4,15 4,23 5,26 14,14 19,29 21,5
terre

freq: 9


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԵՐԿԻՐ — I. (կրի, րաւ կամ րիւ.) NBH 1 0692 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. γῆ terra Աշխարհ ստորին ի միջակէտն երկնից. հողագունտ. ծով եւ ցամաք. մանաւանդ ցամաքն. (լծ. եւ վայր, ի վայր. ուր յն. ղի, կամ կի. լտ. թէ՛րրա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿԻՐՊԱԳԱՆԵՄ — (պագի, պա՛գ.) NBH 1 0693 Chronological Sequence: Early classical ն. ԵՐԿԻՐ ՊԱԳԱՆԵՄ, ԵՐԿԻՐՊԱԳԱՆԵՄ. προσκυνέω adoro որ եւ ՊԱԳԱՆԵԼ ԵՐԿԻՐ. եւ բարդութեամբ ԵՐԿՐՊԱԳԵԼ. Համբուրել զերկիր, ծունր կրկնել, խոնարհիլ ցգետին կամ միջով չափ. որ տիրապէս աստուծոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՂԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 492 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. եւ չ. ԲՂԽԵՄ կամ ԲԽԵՄ. Ծագել, ծագիլ՝ ըստ նմանութեան բազում իրաց. ʼի դուրս բերել, բերիլ՝ ո՛ր եւ է օրինակաւ. որում հանգէտ ընդհանուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԱՇՏԱՆԱՄ — (ացեալ.) NBH 1 0670 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c չ. ԵՐԱՇՏԱՆԱԼ. Պակասիլ յանձրեւոյ. ցամաք գտանիլ. եւ Խռուանալ. *Երաշտացեալ, եւ թարշամեալ պասքութեամբ: Գարուն երաշտացեալ. Խոր. ՟Գ. 68: *Հողն երաշտացեալ ցամաքեցաւ. Եղիշ. յար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՑԱՄԱՔ — (ի, աց.) NBH 2 0905 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 12c, 13c, 14c ա. ξηρός siccus, aridus. Չոր. անմասն ʼի խոնաւութենէ ջրոյ կամ ʼի դալարութենէ, եւ այլն. չոփ չոր. ... *Ի չորից նիւթոց զերեւելիս եցոյց, խոնաւ եւ ցամաք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԳԱՒԱՆԴ — (ի, աց.) NBH 1 0343 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c ա. εὕφορος, γόνιμος fertilis, foecundus Արգասաւոր յոյժ. բերրի. պարարտ. յուռթի. հիւթեղ. արքենի. ... *Արգաւանդ դաշտ, վայր, աշխարհ. Խոր. ՟Ա 11: Պիտ.: Փարպ.: *Ոռոգանէր զարգաւանդ երկիր մտաց իմոց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԵՐԻՄ — ( ) NBH 1 484 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ԲԵՐԻՄ կամ ԲԵՐԵԱԼ ԼԻՆԻՄ. որպէս Վարիլ. դիմել. խաղալ. յածիլ. դեգերիլ. շարժիլ. ձգիլ. յօժարիլ. ուղղիլ. ածիլ. մատչիլ. *Հոգի Աստուծոյ բերիւր ʼի վերայ ջրոյն. Փիլ. լին.: *Արեգակն բերի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՐԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0573 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ἕργον (լծ. հյ. երկ). ἑργασία (լծ. արգասիք), ἑργατεία (ուստի թ. ըրղադլըգ ). opus (operis), operatio, factum, actus, actio,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿՐԱՔԱՐՇ — (ի, ից.) NBH 1 0701 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c, 13c ա. Որ ընդ երկիր քարշի. որպէս բոյս գետնատարած, կամ սողուն. գետինը քըսուօղ, գետնի կպած. *Յերկրաքարշ պատաղելոցն: Գետնանախանձ եւ երկրաքարշ զօրէն սեղխենւոյ. Պիտ.: *Մեղօք երկրաքարշ եղեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Rule of Law (Armenia) — Rule of Law Օրինաց երկիր Orinats Erkir Leader Artur Baghdasarian Founded 1998 Ideology Centrism International …   Wikipedia

 • Страна Закона — Партия «Страна Закона» арм. Оրինաց երկիր Лидер: Артур Багдасарян Дата основания: 1999 Штаб квартира …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.